HTML ภาษาเว็บที่คนทำ SEO จะต้องรู้เรื่อง

HTML ภาษาเว็บที่คนทำ SEO จะต้องรู้เรื่อง
ในภาษา HTML ซึ่งเป็นภาษาสากลสำหรับเพื่อการทำเว็บไซต์นั้นการแสดงผลรายละเอียดบนหน้าเว็บจะถูกไล่หลังลำดับความสำคัญจากแท็กซึ่งเช่น <h1> ไปจนกระทั่ง <h6> 

และหลังจากนั้นก็ค่อยต่อด้วย <p> หรือให้เข้าใจง่ายๆก็คือสิ่งที่คุณเห็นด้วยตาจะเป็นการเรียงลำดับขนาดตัวอักษร เล็ก ใหญ่ ตามความสวย แต่ว่าในระบบจะไล่ลำดับความสำคัญตามแท็กอย่างที่พวกเราได้กล่าวไป โดยเหตุนั้นคุณจำเป็นที่จะต้องคิดแผนแท็กต่างๆอย่างมีระบบซะก่อน และหลังจากนั้นก็ค่อยไปกำหนดรูปแบบตัวอักษรของแต่ละแท็กในคราวหลัง

h1 เป็นยังไง
h1 เป็นแท็กบนเว็บที่มีบทบาทสำหรับในการแสดงชื่อ หัวเรื่องหรือหัวข้อสำคัญของคอนเทนต์ที่คุณใส่ลงไป เทียบกล้วยๆเสมือนในเวลาที่คุณเขียนจดหมาย h1 ก็คือชื่อ รองลงมาก็จะเป็น h2 h3 เป็นลำดับ ซึ่งถ้าเกิดเว็บไหนไม่มีการใส่แท็ก <h1> เอาไว้ ก็ดุจว่าเว็บนั้นมีแม้กระนั้นรายละเอียดที่ไม่มีชื่อ รับทำ SEO ซึ่งโน่นก็จะส่งให้ Google ไม่สามารถที่จะทราบได้ว่าคอนเทนต์ที่อยู่ในหน้าเว็บนั้นๆเกี่ยวโยงกับอะไรและก็แน่ๆว่าจะกระทบกับกระบวนการทำ SEO ในระยะยาว

h1 แตกต่างจากแท็ก Title ซึ่งจะอยู่ในส่วน Header ตรงที่ Title จะไม่ปรากฎให้มองเห็นในส่วนของรายละเอียดบนเว็บแต่ว่าจะแสดงผลลัพธ์บนหน้าคำตอบการค้นหาของ Google แล้วก็เป็นการบอก Google ว่าเว็บไซต์แห่งนี้เป็นเว็บอะไร ส่วนแท็ก h2 – h6  รับทำเว็บ ก็จะเป็นการไล่ลำดับตามจุดสำคัญของหัวข้อตามที่พวกเราบอกไป

ด้วยเหตุนั้นแม้คุณมีรายละเอียดคอนเทนต์ที่มีหัวข้อย่อยลงไปหลายขั้นห้ามใช้แท็ก <p> หรือ Paragraph แล้วปรับขนาดตัวเขียนตามปรารถนา แม้กระนั้นให้ใช้แท็ก <h1> – <h6> สำหรับการระบุหัวข้อแทน ส่วนแท็ก <p> เอาไว้ใช้กับรายละเอียดคอนเทนต์ข้างในเพียงอย่างเดียว

*คนไม่ใช่น้อยที่เข้ามาดำเนินงานด้านนี้ใหม่ๆชอบหลงผิดแล้วก็ใช้แท็กไม่ถูกจำพวกของงานตามไปด้วย